Prelegenci

Marek Dąbrowski ma ponad 15-letnie doświadczenie w koordynacji i dostarczaniu inżynierskich projektów wielobranżowych dla sektorów prywatnego i publicznego w Polsce oraz za granicą. Marek brał udział w wielu rodzajach projektów, od biurowych i handlowych, aż po urbanistyczne. Do jego zadań należały projektowanie konstrukcji, inżynieria fasad, relacje z klientami, nadzory, administracja kontraktu, zarządzanie pracami projektowymi i doradztwo w zakresie zrównoważonego rozwoju. Marek ma szczególne doświadczenie w dużych, kompleksowych projektach wielobranżowych w Wielkiej Brytanii, Europie, USA i na Środkowym Wschodzie. W przeszłości kierował zespołem odpowiedzialnym za zrównoważone projektowanie, oceny budynków w systemach BREEAM i LEED oraz brał udział jako ekspert w warsztatach i wykładach na temat efektywności energetycznej, zrównoważonego budownictwa i strategicznego planowania miejskiego. Obecnie jako dyrektor, jest odpowiedzialny za strategię i rozwój wielobranżowego biura inżynierskiego WSP w Warszawie, które poprzez swoich 80 specjalistów zapewnia konsultacje i rozwiązania projektowe w następujących segmentach rynku: Budynki (projekty Konstrukcji, Instalacji Sanitarnych i Elektrycznych), Środowisko i Zrównoważony Rozwój.

 

Leszek Drogosz Zajmuje się ochroną klimatu, realizuje zadania w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa zaopatrzenia mieszkańców w energię elektryczną, ciepło, gaz i wodę, a także w zakresie odbioru ścieków. Całą dotychczasową pracę zawodową poświęcił Warszawie, zarządzając oraz nadzorując jednostki miejskie z sektora transportu, gospodarki wodnej, ciepła oraz gospodarki odpadami. Zaangażowany w realizację projektów z kilku dużych i średnich programów UE, w tym z Funduszu Spójności, związanych z odpowiedzialnym i zrównoważonym rozwojem miast. Doświadczony w długofalowej współpracy z organizacjami pozarządowymi, reprezentuje Warszawę w Grupie ds. Klimatu i Energii EUROCITIES, C40 Large Cities Climate Leadership Group, pełni funkcję Zastępcy Prezesa Zarządu Stowarzyszenia Gmin Polska Sieć „Energie Cites”. Przewodniczy miejskiemu Zespołowi ds. SEAP odpowiedzialnemu za wdrażanie „Planu działań na rzecz zrównoważonego zużycia energii w Warszawie w perspektywie do 2020 roku”, wynikającego z przystąpienia do inicjatywy Komisji Europejskiej Porozumienia między Burmistrzami. Jeden z pomysłodawców oraz Zastępca Przewodniczącego Zespołu ds. Ochrony Klimatu działającego przy Urzędzie m.st. Warszawy.


Andrzej Jonas, ur. w 1940 r. Studiował prawo na Uniwersytecie Warszawskim. Dziennikarz od ponad 40 lat. Zaƒłożyciel i redaktor naczelny The Warsaw Voice (od 1988 r.), a także prezes wydawnictwa Warsaw Voice SA. W 1991 r. wspotworca Stowarzyszenia Dzieci Holocaustu w Polsce. W latach 1995-2002 Wiceprezes Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich, w latach 2006-2010 Prezes Stowarzyszenia Dziennikarzy Europejskich. Sekcji Polskiej, w latach 1997-1999 Wiceprezes Stowarzyszenia Dziennikarzy Europejskich. Wykƒładowca na Wydziale Dziennikarstwa Uniwersytetu Warszawskiego i Akademii Dyplomatycznej, Przewodniczcy Rady Fundacji United Way Polska, czonek Rady Fundacji Przyjaciele Szpitala Dziecięcego przy ul. Litewskiej w Warszawie i innych organizacji. W 2010 roku odznaczony Odznaka Honorowa Bene Merito. Komentator prasowy i telewizyjny.

 

Bartłomiej Kisielewski, architekt, partner w Horizone Studio. Architekt z 20 letnim doświadczeniem zawodowym. Członek zarządu PLGBC. W latach 1996-1997 i 2002-2009 pracował w Berlinie. Współautor m.in. Muzeum Lotnictwa Polskiego w Krakowie, za który wraz z Pysall Ruge Architekten został nominowany do europejskiej nagrody Mies van der Rohe Award. Od 2009 roku prowadzi wraz z D.Daraszem i R.Strzeńskim biuro architektoniczne Horizone Studio, które specjalizuje się w projektowaniu zaawansowanych technologicznie budynków biurowych i użyteczności publicznej. Horizone Studio jest jedną z firm założycielskich PLGBC Polish Green Building Council.

 

 

Edyta Korycka. Dyrektor Działu Planowania Inwestycji. Absolwentka Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego oraz Wydziału Inżynierii Lądowej i Środowiska Politechniki Gdańskiej, LEED GREEN ASSOCIATE 2014. W branży nieruchomości pracuje od 11 lat. W firmie Torus Sp. z o.o. Sp. K. odpowiada za planowanie i przygotowanie inwestycji biurowych, hotelowych, mieszkaniowych i logistycznych. Do jej zadań należy nadzór nad pracami projektowymi oraz obsługa inwestycji w zakresie wszelkich procedur administracyjnych. Interesuje się zagadnieniami z zakresu Project Management oraz budownictwem zrównoważonym. Obecnie uczestniczy w certyfikacji LEED dla trzech etapów inwestycji Alchemia w Gdańsku (etap II, III i IV – wszystkie pre-certyfikowane na poziomie Platinum). Certyfikacja I etapu Alchemii została zakończona uzyskaniem certyfikatu na najwyższym poziomie Platinum.

 

 

Ewa Kowalska-Ocneanu. Jest Szefem Działu Zrównoważonego Rozwoju WSP Polska z ponad dwudziestoletnim doświadczeniem w działaniach związanych ze zrównoważonym rozwojem i środowiskiem, głównie w sektorze budownictwa, sieci handlowych i nieruchomości. Pracowała dla wielu firm międzynarodowych, doradzając w zakresie zielonego budownictwa, zrównoważonego rozwoju, zarządzania odpadami, efektywności energetycznej i CSR. Jest asesorem BREEAM International oraz audytorem BREEAM In-Use. Pomaga Klientom w osiąganiu zielonych certyfikatów w Polsce i w regionie Europy Środkowej. Ewa ma doświadczenie w zarządzaniu projektami i jest zaangażowana bezpośrednio w ponad 30 projektów obejmujących obiekty biurowe, przemysłowe i handlowe.

 

 

Aleksandra Krawsz Marketing & PR Manager Kinnarps Polska. Urodzona w 1973 r., absolwentka Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego oraz podyplomowych studiów Public Relations na Wydziale Filozofii i Socjologii UW oraz Polskiej Akademii Nauk. Od 2000 r. pracuje w Kinnarps jako Marketing & PR Manager w firmie Kinnarps Polska, będącej spółką–córką europejskiego lidera w branży wyposażenia wnętrz biurowych i miejsc pracy, gdzie odpowiada za strategię komunikacyjną marki Kinnarps na polskim rynku. Jest ekspertem koncepcji Next Office™ oraz należy do zespołu Trend Watch, który w Kinnarps opracowuje raporty trendów, dotyczących pracy w przyszłości. Interesuje się designem, nauką i literaturą, szczególnie SF.

 

Aleksandra Malarz. Absolwentka wydziału prawa Uniwersytetu Jagiellońskiego, ukończyła także studia zagraniczne w GRIPS Tokio uzyskując tytuł master of public administration. Absolwentka Krajowej Szkoły Administracji Publicznej oraz studiów podyplomowych na SGH w zakresie nowoczesnej promocji. Zawodowo związana z Ministerstwem Środowiska, urzędnik mianowany, obecnie na stanowisku dyrektora Departamentu Strategii i Komunikacji

 

 

 

Kinga Nowakowska Dyrektor Operacyjna w Grupie Capital Park. Kinga Nowakowska jest absolwentką paryskiej Sorbony na Wydziale Prawa, ze specjalizacją Prawo Międzynarodowe Biznesu. W latach 1995-1996 była koordynatorem w zakresie sprzedaży produktów sieciowych IBM na obszarze Europy Wschodniej dla firmy Sodexi we Francji. Od 1997 roku przez 11 lat była Dyrektorem Zarządzającym Call Center Poland, które pod jej kierownictwem stało się jednym z największych w outsoursing’owych, wielojęzycznych centrów obsługi klienta w Europie Wschodniej. W 2007 roku Call Center Poland S.A., wchodzące w skład Grupy Communication One zostało z sukcesem sprzedane. Od 2007 r. Kinga Nowakowska jest związana z Grupą Capital Park – firmą inwestycyjną działającą na rynku nieruchomości, w której pełni funkcję Dyrektor Operacyjnej. Jest zaangażowana w największe projekty prowadzone przez Grupę Capital Park, m.in. projekty biurowe Eurocentrum i Royal Wilanów. Od 2009 roku jest również Dyrektorem Generalnym spółki celowej ArtN Sp. z o.o., należącej do Grupy Capital Park, której celem jest realizacja prestiżowego, wielofunkcyjnego projektu rewitalizacji w miejscu dawnej Fabryki Norblina w Warszawie. Założycielka BioBazaru, mentorka w Sieci Przedsiębiorczych Kobiet, pomysłodawczyni i współzałożycielka Klubu Inwestorek Indywidualnych Black Swan Fund. Ekolożka i wielka pasjonatka gry w polo.

Beata Osiecka ur. 18.10.1966 r. w Warszawie, Absolwentka Handlu Zagranicznego w warszawskiej SGH. Od maja 2000 r. piastuje stanowisko Dyrektora Zarządzającego i Prezes Zarządu firmy Kinnarps Polska Sp. z o.o., będącej spółką-córką szwedzkiego koncernu Kinnarps AB, europejskiego lidera w dziedzinie mebli biurowych i wyposażania wnętrz użyteczności publicznej. Z marką Kinnarps związana jest od 20 lat, czyli od początku działalności firmy na rynku polskim. Dzięki konsekwentnie prowadzonej długofalowej strategii marketingowej Kinnarps Polska stale umacnia swoją pozycję na rynku, obsługując ponad 1200 klientów rocznie i wyposażając ich w ok. 8.000 stanowisk pracy, a marka  firmy jest synonimem eksperta w dziedzinach ergonomii, ekologii oraz techniki tworzenia funkcjonalnego i przyjaznego środowiska pracy. 

 

 

Mariusz Rutz Architekt -  urodził się w 1961roku w Toruniu.  Studia architektoniczne odbywał na Politechnice Gdańskiej oraz na Technicznym Uniwersytecie w Monachium, który ukończył w roku 1991. Karierę zawodową  rozpoczął w roku 1987 w Monachium w biurze prof. Otto Steidle, a następnie w biurze HENN Architekten Ingenieure. W roku 1994 założył własną pracownię w Berlinie, a w 1998 wspólnie ze Zbigniewem Pszczulnym – biuro JSK Architekci w Warszawie, które w roku 2007 rozszerzone zostaje o dwa nowe odziały – we Wrocławiu i Sopocie. Międzynarodowe zawodowe doświadczenia Mariusza Rutza zaowocowały licznymi wyróżnieniami zawodowymi i nagrodami w konkursach architektonicznych i złożyły się także na sukcesy biura JSK Architekci, czego wyrazem są zrealizowane projekty nowych terminali lotniczych w Gdańsku i Wrocławiu, czy pierwszego w Polsce nowoczesnego stadionu piłkarskiego Legii Warszawa. Architekt jest także projektantem wielu budynków biurowych, centrów handlowych oraz obiektów realizowanych przy okazji turnieju UEFA EURO 2012 - stadionu miejskiego we Wrocławiu i Stadionu Narodowego w Warszawie. Mariusz Rutz jest członkiem Bawarskiej Izby Architektów w Monachium oraz Izby Architektów Rzeczpospolitej Polskiej.

 

Tomasz Sasin, Sustainability Manager, Hines Polska Sp. z o.o. Tomasz Sasin jest inżynierem środowiska z doświadczeniem w sektorach badań i rozwoju oraz efektywności energetycznej. Brał udział w prowadzeniu międzynarodowych projektów skupiających się na energii odnawialnej i zrównoważonym rozwoju. W Hines jest odpowiedzialny za koordynowanie działań z zakresu zrównoważonego budownictwa dla projektów nowych jak i istniejących obiektów.

 

 

Dariusz Stasik, Prezes Zarządu W.P.I.P. Absolwent Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu na Wydziale Organizacji i Zarządzania oraz Studiów MANAGEMENT w Harvard ICAN Instytut w Warszawie. Od 1997r. jest współwłaścicielem W.P.I.P. i kontynuował swoją karierę jako Dyrektor firmy. Kierował pracami projektowymi i realizacjami związanymi z ochroną środowiska i budową stref czystych typu cleanroom a także wprowadzeniem na rynek polski wielu innowacyjnych – ekologicznych technologii z zakresu oczyszczania powietrza i automatyzacji procesów produkcyjnych i logistycznych. Był inicjatorem rozwoju idei zrównoważonego budownictwa w firmie W.P.I.P., która stała się podstawą strategii biznesowej spółki. W efekcie powstał pierwszy w Polsce zeroenergetyczny obiekt przemysłowy certyfikowany w systemie LEED na poziomie Gold a „zielone” budownictwo na stałe weszło do oferty firmy. Od stycznia 2013r. jest Prezesem spółki W.P.I.P. i kieruje nią w oparciu o wartości firmy rodzinnej zorientowanej na ciągłe wdrażania innowacji w budownictwie.

 

Magdalena Stretton, Dyrektor Zarządzający firmy Millow Consulting, specjalizującej się w doradztwie w zakresie zrównoważonego rozwoju i środowiska. W swojej karierze pełniła funkcje dyrektorskie w takich firmach jak Gleeds Polska, Arcadis i WSP. Magdalena ukończyła studia na kierunku nauk przyrodniczych na Uniwersytecie Londyńskim (University College London) oraz studia podyplomowe MBA w Szkole Biznesu Politechniki Warszawskiej i London Business School. W 2009 r. otrzymała licencję Asesora BREEAM International, posiada również tytuł BREEAM Accredited Professional. Magdalena opublikowała szereg artykułów na temat zrównoważonych miast i budownictwa, była także prelegentem w licznych konferencjach poświęconych tej tematyce. Jej pasja i poświęcenie tematyce zrównoważonego rozwoju przejawia się także aktywnym udziałem w takich organizacjach i inicjatywach jak: Sustainability Professionals, Energy Efficient Buildings (EEB Lab) oraz WIREP (Women in Real Estate Poland). W 2013 roku za swoje osiągnięcia została wyróżniona przez President’s Club otrzymując prestiżowy tytuł Liderki w Sektorze Zrównoważonego Budownictwa.

 

Mariusz Ścisło. Prezes Stowarzyszenia Architektów Polskich SARP od XII 2012 r www.sarp.org.pl. Współwłaściciel i Prezes FS&P ARCUS Sp. z o.o. Biura Architektonicznego w Warszawie założonego w 1988 r. www.fsparcus.com.pl. Absolwent Wydziału Architektury PW, 35 lat pracy zawodowej w projektowaniu i realizacji obiektów użyteczności publicznej, sportowo-rekreacyjnej, biurowej, obiektów i osiedli mieszkaniowych, autor opracowań studialno-urbanistycznych. Działalność zawodowa w firmie FS&P ARCUS, architekt i Główny Projektant zrealizowanych inwestycji m.in.: Budynków biurowych w Warszawie: "Concept Tower", "Karolkowa Business Park", Wytwórni Papierów Wartościowych, Ratusza Dzielnicy Targówek, Rozbudowy Urzędu Patentowego RP, obiektów sportowych: Zespół krytych pływalni w Brzegu i w Płońsku, centrów handlowych: Galerii Promenada III etap i Galerii Żoliborz w Warszawie, Centrum Handlowo-Rozrywkowego w Nowosybirsku - Rosja, budynków i osiedli mieszkaniowych w Warszawie m.in.: na Gocławiu, Targówku, Woli, Ochocie, Ursynowie, Ursusie.

 

Elżbieta Wrzecionkowska, dziennikarka i publicystka od lat związana z „The Warsaw Voice”. Autorka raportów dla Harvard Business Review i wielu  publikacji  dotyczących  ergonomii, ekologii i organizacji pracy. Redaktor naczelna „Sfery Pracy”, „Office Voice” i „Office World”. Zajmuje się propagowaniem wiedzy dotyczącej najnowszych ekologicznych rozwiązań  dotyczących organizacji biura przyjaznych dla ludzi i środowiska  na łamach pracy branżowej i biznesowej. 

 

 

 

 

Jarosław Zagórski Dyrektor Handlowy i Rozwoju Ghelamco Poland. Z Ghelamco związany jest od 2007 roku. Odpowiada za strategię i rozwój sektora nieruchomości komercyjnych firmy oraz nadzór nad całościową realizacją projektów. Specjalizuje się w komercjalizacji, rozwoju projektów oraz marketingu nieruchomości biurowych. Posiada ponad 16-letnie doświadczenie na polskim rynku nieruchomości biurowych. Przed rozpoczęciem pracy w Ghelamco pracował w PricewaterhouseCoopers Nieruchomości, Cushman&Wakefield, Healey&Baker Polska gdzie w 2002 roku został partnerem, oraz w CB Richard Ellis pełniąc obowiązki szefa działu powierzchni biurowych. W swojej karierze przygotowywał m.in. strategie wynajmu nieruchomości komercyjnych Ghelamco tj.: Warsaw Spire, Senator, Marynarska 12, Mokotów Nova, Łopuszańska Business Park,  Trinity Park III, Crown Square, Marynarska Business Park, Katowice Business Point oraz innych, prestiżowych nieruchomości: warszawskiego biurowca Rondo 1, budynku Klif, Kopernik Office Building oraz warszawskiego Metropolitan na Placu Piłsudskiego. 

 

 

 

AKTUALNOŚCI

Fundusze EOG i fundusze norweskie

2015-11-06

W Ministerstwie Środowiska rozpoczęły się prace programowe nad kolejną edycją funduszy Europejskiego Obszaru Gospodarczego i funduszy norweskich  w sektorze środowiska.

Obecnie prowadzimy analizy potencjalnych obszarów wsparcia i beneficjentów, przy uwzględnieniu potrzeb oraz zakresu i kwot wsparcia udzielanego z innych źródeł (w szczególności demarkacja z funduszami UE oraz krajowymi).

Po konferencji Smart Buildings & Smart Cities

2015-10-27

21 października 2015 roku w Centrum Nauki Kopernik odbyła się kolejna konferencja z cyklu Innovative Poland zatytułowana - Smart Buildings & Smart Cities zorganizowana przez wydawnictwo The Warsaw Voice.

W konferencji, w której udział wzięło prawie 150 osób,  prelegentami byli eksperci, naukowcy i praktycy. Konferencji towarzyszyła wystawa innowacyjnych rozwiązań oraz instalacja biura przyszłości.